Poslední chvíle carské rodiny - 17. července 1918

12. července 2010 v 9:30 | Ally |  Poslední chvíle
Noc se v jediném okamžiku proměnila v ráno, když se ručičky hodin rozběhly v prvních vteřinách data 17. čevence 1918. Někteří v Jekatěrinburgu se veselili po hospodách, protože bylo právě po výplatním dni, jiní už dávno spořádaně leželi ve svých postelích a dřímali. Stejně tak i Nikolaj Alexandrovič, nevysoký, padesátiletý muž, který kdysi vládl šestině světa, a nyní byl jen vězněm a loutkou, která ztrácela cenu, v pevném sevření bolševické moci a víru naprostého chaosu, který pustošil Rusko. Spal a vedle něj ležela jeho žena, v postýlce nedaleko oddychoval ze spánku i třináctiletý hoch - jeho jediný syn. Ve vedlejším pokoji také panovalo ticho, na svých lůžkách tam po dni, který byl únavný nekonečnou nudou a monotónností, odpočívaly čtyři mladé dívky - jeho dcery. Stejně tak už spánek zmohl i komornou Annu, kuchaře Charitonova a sluhu Truppa. Jen doktor Botkin byl ještě vzhůru a pomalu, rozvážně, jak tomu byl uvyklý, psal dopis, který však neměl nikdy dokončit ani odeslat..... Protože za zdmi jejich malého exilového světa se již hýbaly události, jichž se oni sice neúčastnili, ale byli klíčovými postavami.........
Poslední carská rodina
Jakov Jurovský:

Pochopil jsem , že se budu muset vyrovnat s otázkou likvidace Romanovců. Československé bandy se blížily k Uralu. Proto jsem se stal odpovědí na diskuzi o jejich osudu. Bylo ponecháno mně, synovi dělníka, abych vyrovnal revoluční účty s carským domem, který nás po staletí utlačoval. Stejně tak jsem se obával, že bude nutná likvidace některých soudruhů.... V červenci proběhlo několik bouřlivých diskuzí Uralského regionálního sovětu na toto téma. 16. července bylo vše dohodnuto a já se vrátil do Domu zvláštního určení v sedm hodin večer. Soudruh Filip (krycí jméno Gološčekina) za mnou přišel do domu a dal mi rozkaz od výkonné komise ohledně popravy Nikolaje, s jediným rozdílem, že kuchtík Sedněv měl být poslán pryč. Zatímco vězňové večeřeli, zavolal jsem mladého kuchtíka Sedněva a řekl jsem mu, že má toho večera z Domu zvláštního určení odejít, aby navštívil svého strýce. Řekl jsem mu, že včera jeho strýc přišel a chtěl si chlapce vzít domů. Sedněv byl nadšený a šťastný, že půjde domů.


Pavel Medvěděv:

Večer 16. července mezi sedmou a osmou večerní, když mi právě začala služba, mi velitel Jurovský nakázal vybrat od všech strážných revolvery typu Nagan a přinést mu je. Vybral jsem dvanáct revolverů od hlídek a několik od strážných a přinesl jsem je do velitelovy kaceláře. Jurovský mi řekl: "Musíme je dnes v noci všechny zastřelit, tak upozorněte strážné, aby se nelekali, když uslyší výstřely." Tak jsem pochopil, že Jurovský plánoval zastřelit celou carskou rodinu stejně jako doktora a sluhy, kteří s nimi žili, ale neptal jsem se kde ani kdo toto rozhodnutí učinil... Okolo jedné hodiny v souladu s Jurovského rozkazem jsem informoval strážné, aby se neznepokojovali, pokud uslyší střelbu.


Alexander Strekotin:

Někdo rychle sešel po schodech, mlčky přistoupil ke mně a mlčky mi dal do ruky revolver."Co já s ním?" zeptal jsem se ho. "Za chvíli bude poprava," řekl mi a rychle odešel."
Za chvilku sešel dolů s Medvěděvem Okulov nebo ještě někdo, už se nepamatuju (Okulov bylo krycí jméno Grigorije Nikulina). A vtom už se objevila skupina lidí, asi šest až sedm jich bylo, ty jsem neznal. Okulov je zavedl do místnosti...Teď už jsem určitě věděl, že to bude poprava.


Jakov Jurovský:

Poprava musela být zorganizována narychlo, bez jakýchkoliv důsledných příprav. Zatelefonoval jsem do jekatěrinburské vojenské garáže a požádal, aby jeden z řidičů - Ljukanov, přivezl o půlnoci k Domu zvláštního určení velký náklaďák spolu s nějakými plachtami na zakrytí těl. Zavolal jsem si velitele hlídky Pavla Medvěděva ze Sysetského závodu a řekl jsem mu, co se v noci stane, a nařídil jsem mu, aby varoval stráže před neobvyklými zvuky. Svolal jsem vnitřní hlídky a sdělil jsem jim, že nás čeká poprava. Rozdal jsem jim revolvery typu Nagan, někteří jako Jermakov, Nikulin a Kudrin měli vlastní revolvery. Když jsem jim to řekl, několik Lotyšů řeklo, že se necítí na to, aby stříleli na děvčata a odmítli to udělat. Pochopil jsem, že bude nejlepší tyto soudruhy z popravy vyloučit, aby neselhali v tak důležitém momentě své revolucionářské povinnosti. Čekal jsem s Gološčekinem a Kudrinem ve své kanceláři, kouřili jsme a pozorovali hodiny. Ve 12:30 zavolal Ljukanov a vysvětlil, že se zdržel, ale brzy dorazí. Než přijel uplynula ještě hodina nebo hodina a půl. 


Viktor Netrebin:
Soudruh Jurovský šel do pokojů vězňů a vzbudil je. Oblékli se a sešli dolů pod záminkou, že nahoře není kvůli střelbě v ulicích bezpečno. Čekali jsme ve spodní místnosti. Těsně předtím naš velitel a jeden či dva Lotyši odmítli střílet do dívek a byli uvolněni ze služby. Když jsem sevřel revolver, má pozice náhle byla jasná a jako moji soudruzi jsem byl nervózní, že mám vykonat popravu. Tak jsme čekali, zbraně v rukou, než si pro nás přišel Jurovský.


Pavel Medvěděv:
Okolo půlnoci Jurovský vzbudil carskou rodinu. Nevím, jak jim vysvětlil že je budí a odvádí pryč, ale mohu najisto potvrdit, že to byl Jurovský, kdo vstoupil do pokojů vyhrazených carské rodině. Asi za hodinu celá rodina, doktor, komorná a sluhové vstali,umyli se a oblékli.


Jakov Jurovský:

Vešel jsem a vzbudil Botkina a řekl jsem mu, že se všichni mají rychle obléci, že ve městě panuje neklid a musíme je odvézt na bezpečnější místo. Nechtěl jsem jim přidávat zbytečnou úzkost a tak jsem je nechal obléknout v klidu. Slyšel jsem, jak chodí po pokojích, oblékají se a hovoří..... Já sám jsem je pak vedl dolů.
Každý z mužů měl určenou osobu, na niž měl střílet a všechno by tak proběhlo rychle. Příčiny neorganizované palby vyšly najevo později. Ačkoliv jsem jim (carské rodině) přes Botkina vzkázal, že si s sebou nemají nic brát, nesli si různé drobnosti - polštářky, kabelky a tak dále, a také malého psíka.


Pavel Medvěděv
Krátce po jedné hodině car, carevna jejich čtyři dcery, komorná, doktor, kuchař a sluha opustili své pokoje. Car nesl následníka v náruší. Car i následník byli oblečeni do vojenských košil a měli čapky. Carevna, její dcery a další šli za nimi. Jurovský, jeho asistent a dva členové Zvláštní komise je doprovázeli. Také já jsem byl přítomen. Během mé přítomnosti se nikdo z carovy rodiny na nic nezeptal. Neštkali ani neplakali. Když jsme sešli ze schodů na první podlaží, vyšli jsme do dvora a odtamtud pak druhými dveřmi (počítaje od brány) jsme vstoupili po suterénu domu. Když jsme došli do místnosti, která přiléhá ke skladišti se zamčenými dveřmi, Jurovský nařídil, aby byly přineseny židle.


Jakov Jurovský
Alexandra Fjodorovna požádala o židli, Nikolaj o jednu pro Alexeje, tak jsem nechal přinést židle. Alexandra Fjodorovna se posadila na tu u okna a Nikolaj něžně posadil syna na druhou uprostřed místnosti, pak si stoupl přesně před něj, takže jej zakryl.


Alexander Strekotin¨
Všechny je zavedli do té místnosti vedle mého stanoviště. Akulov za chvilku vyšel, a když procházel kolem mě, řekl: "Následník potřebuje židli...Nejspíš chce umřít vsedě...No tak mu ji přinesem." Jurovskij rychlými pohyby rukou ukazoval každému ze skupiny zatčených, kam se má postavit. Říkal to klidně, tiše: "Prosím, vy se postavte se a vy sem...takhle do řady." Postavili se do dvou řad. V první řadě byla carská rodina, ve druhé jejich lidé. Následník seděl na židli...V první řadě stál car a těsně za ním jeden z lokajů...


Pavel Medvěděv:
Carevna seděla u zdi u okna, za ní tři z jejích dcer. Následník a car byli uprostřed místnosti. Doktor Botkin stál za následníkem. Komorná, velmi vysoká žena, stála vlevo od dveří vedoucích do skladiště, vedle ní stála jedna z carových dcer. Dva sluhové stáli proti zdi nalevo od vchodu do místnosti. Komorná nesla polštář. Carovy dcery si také přinesly malé polštářky. Jeden polštář položily na carevninu židli, druhý na židli následníka. Zdálo se, jakoby všichni uhodli svůj osud, ale nikdo nevydal ani hlásku.


Jakov Jurovský:
Řekl jsem jim, že čekáme na příjezd nákladního vozidla a pak jsem odešel. Bylo naprosté ticho, když jsem dal řidiči znamení, aby přivezl náklaďák na dvůr, kde měl nastartovat motor, aby zanikly výstřely. Když jsem uslyšel chrčení Ljukanovova motoru na dvoře, bylo tak hlasité, že se okna třásla v rámech. Pak jsem svolal své muže. Tváří v tvář jim byl náhle můj úkol jasný. 


Viktor Netrebin:
Rodina občana Romanova vešla do místnosti a postavila se proti zdi, když jsme vešli. Nikolaj stál před Alexejem. Když jsem pohlédl přes ramena svých soudruhů, uviděl jsem Alexeje, který vypadal nemocně a jako z vosku, jak si nás prohlíží doširoka otevřenýma zvídavýma očima. Náhle jsem si pomyslel, jak krátký byl jeho smutný život, a tiše jsem se modlil, že budeme mít všichni dobrou mušku.


Jakov Jurovský

Řekl jsem Nikolaji asi toto: "Vaši příbuzní v zahraničí i v zemi se snaží vás zachránit, ale Dělnický sovět se rozhodl vás zastřelit." Zeptal se: "Cože?" a obrátil se k Alexejovi.


Alexander Strekotin:

Velitel to v rychlosti zopakoval a dal rozkaz četě, aby se připravila. Nikolaj už nic neřekl, znovu se otočil k rodině,někteří něco nesrozumitelného vykřikli, všechno to trvalo jen několik vteřin. Při posledním slově rychle vytáhl z kapsy kolt a vystřelil na cara. Carevna a Olga se pokusily přežehnat křížem, ale už to nestačily.


Jakov Jurovský
Prvním výstřelem jsem skolil Nikolaje a všichni ostatní na něj také vystřelili. Všech deset lidí zamířilo střelbu na něj a od se zapotácel a padl k zemi. Alexandru Fjodorovu zásah kulek odhodil ze židle ke zdi. Nikdo ze střelců zřejmě nepochopil můj úmysl a nedokázal jsem je zastavit, když jednou začali. Nikdo nic neslyšel a zjistil jsem, že má naděje na to, že dřevěná zeď zachytí kulky, byla mylná. Kulky se odrážely zpátky na nás. Výstřely těch vzadu mi létaly kolem hlavy, zněly mi v uších a zmatek se stupňoval, jak kulky létaly místností skrze zakouřený vzduch. Chvíli potom jsem konečně zastavil střelbu, která se zvrhla v neprostou paniku.


Alexej Kabanov:


"Dobře se pamatuju, že když jsme my všichni, co jsme měli na starosti popravu, přišli k otevřeným dveřím místnosti, byly nás tři řady střílejících z revolverů, přičemž druhá a třetí řada střílela přes ramena těch, co stáli vpředu. Rukou natažených s revolvery směrem k popravovaným bylo tolik a byly tak blízko u sebe, že ten, kdo stál vpředu, měl na hřbetu ruky spálenou kůži od toho, co střílel za ním. Jedenáct nešťastníků pobíhalo v malém prostoru té popravčí síně a dvanáct střelců nepřetržitě pálilo z otevřených dvoukřídlových dveří.


Viktor Netrebin
Střelba byl naprostý zmatek. Komorná se chtěla bránit polštáři. Po prvních výstřelech jsem viděl Alexeje, jako socha seděl na židli a jeho popelavý obličej byl pokryt otcovou krví, v samém děsu se ani nepohnul. Jedna z mladších dcer dostala kulku do zad. Soudruh Jermakov zabil jednu dceru tak, že ji opakovaně dobal do hrudi, a pamatuji si, jak soudruh Jurovský přede mnou zastřelil Taťánu, její hlava explodovala ve spršce krve a mozku. Byl to hrozný pohled, panoval zmatek, na podlaze samá krev a tělní tekutiny, několika soudruhům se udělalo špatně.


Alexej Kabanov:
Dvě mladší carovy dcery seděly skrčeny a přitisknuty ke zdi, zakrývaly si hlavu rukama. Alexej ležel na zemi a do něho taky stříleli. Dvorní dáma ležela na zemi ještě živá. V tu chvíli jsem tam vběhl, křikl jsem, ať nechají střílení a živé ať dorazí bodly. Jeden ze soudruhů se snažil vrazit bajonet anglické vinčestrovky komorné do prsou. Bajonet byl jako kinžál, jenže byl tupý a nemohl hruď prorazit. Popadla ho do obou rukou a křičela. Tak ji dobili pažbami.


Jakov Jurovský
Slyšeli jsme sténání, výkřiky a vzlyky. Museli jsme se vrátit a dokončit úkol. Když jsem znovu vstoupil, viděl jsem, že mnozí ještě žijí, například Botkin, který se nazdvedl na pravém lokti a zdálo se, že znovu vstane, dokud jsem do revolverem nestřelil do hlavy..... Vůbec nic nepůsobilo na Alexeje. Ačkoloiv byl zranění, stále žil a Jermakov se snažil do ubodat bajonatem. Nedovedl jsem stát vedle a tak jsem nakonec vytáhl svůj revolver a zastřelil ho. Důvody tohoto "zázraku" se objasnily později. Dcery měli v korzetech a na těle diamanty. Musel jsem střílet znovu. Tři dívky se krčily v rohu místnosti. Viděl jsem, jak se Olga a Taťána objaly. Přešel jsem kluzkou podlahu a vystřelil jsem na Taťánu, která se snažil vstát, a Jermakov zastřelil Olgu, která pak padla na svoji sestru. Nejmladší dcery a komorná se schovávaly v koutku za polštáři a Marii vyřídila střela do hlavy. Jermakov otočil Anastázii, bodal ji, zatímco křičela a prala se. Konečně zemřela po střele do hlavy. Zabralo možná dvacet minut je zabít a když byli konečně mrtví, rozkázal jsem mužům, aby začali vynášet těla.


Alexander Strekotin:

Kouř úplně zakryl elektrické světlo. Střelba byla přerušena a dveře otevřeny, aby kouř vyšel ven. Začali jsme se zabývat mrtvolami. Jako první vynesli carovu mrtvolu. Vynášeli je na nákladní auto. Když položili na nosítka jednu z dcer, vykřikla a zakryla si tvář rukou. Živé byly i ostatní dcery. Střílet se už nedalo, při otevřených dveřích by byly výstřely slyšet na ulici. Podle toho, co říkali soudruzi z naší čety, bylo výstřely slyšet na všech stanovištích.
Jermakov mi vzal pušku s bajonetem a dorazil všechny, kdo ještě žili. Při vynášení začali někteří naši soudruzi sundávat mrtvolám různé věci, jako například hodinky, prstýnky, náramky, brát pouzdra na cigarety a jiné předměty. Někdo o tom řekl soudruhovi Jurovskému a ten se rychle vrátil dolů. To už vynášeli posledního mrtvého. Soudruh Jurovskij nás zastavil a vybídl, abychom dobrovolně odevzdali věci, které jsme si u mrtvých vzali. Někdo odevzdal všechno, někdo jen něco a někdo vůbec nic.


Jakov Jurovský:
Nechal jsem vynášení těl strážím a odebral se do své kanceláře. K mé velké lítosti mužové Rudé armády začali obírat těla obětí a tomu jsem se rozhodl učinit přítrž a požádal jsem soudruha Medvěděva, aby šel k náklaďáku a vybral všechny věci, které byly ukradeny. Já sám jsem rozhodl zasáhnout. S Nikulinem jsme všechny zavolali do kanceláře a dožadovali jsme se, aby bylo všechno vráceno. Jeden za druhým se podvolili. Naštěstí jen jeden či dva muži se necítili dostatečně silní na to, aby pokračovali v naší noční práci, a při pohledu na soudruha Jermakova mi bylo jasné, že nebude schopen poslání dokončit správně. Tak jsem se rozhodl jít také. Nikulina jsem nechal na místě, aby strážným, kteří předtím nebyli ve službě, vysvětlil, co se stalo.


Viktor Netrebin
Na ulici čekal náklaďák s hromadou mrtvých těl. Jurovský naskočil a s jedním starším mužem vyjel z vrat domu. Pohřbívání těl jsem se neúčastnil.
---------------------------------------------------------

Telegram:
17. července
Moskvě, Kreml, tajemníkovi rady lidových komisařů Gorbunovovi se zpětnou kontrolou. Vyřiďte Sverdlovovi, že celou rodinu stihl stejný osud jako hlavu. Oficiálně rodina zahyne při evakuaci.
--------------------------------------------------------

Úvodní kolorovaná fotografie je dílem mé dobré přítelkyně Magdaleny Majewské z Polska, kterou jsem požádala o svolení k uveřejnění. Originál najdete ZDE.

Některé detaily popravy se v různhých výpovědích liší. Uvedla jsem jen ty, na kterých se shodovaly všichni.
 

15 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 habsburg habsburg | Web | 12. července 2010 v 10:39 | Reagovat

Ahoj prosímtě nechtěla by ses podívat na můj blog?je nový a byl bych rád kdyby si se se mnou zořátelila PS:Jsem obdivovatel a čtenář této nádherné stránky

2 habsburg habsburg | Web | 12. července 2010 v 10:58 | Reagovat

Ale chudáci carská rodina...že je zabili komunisti :-(

3 Lucka Lucka | Web | 12. července 2010 v 11:06 | Reagovat

Strašné.

4 Ally Ally | Web | 12. července 2010 v 11:44 | Reagovat

[2]: Prvně děkuji za zastávku, na tvůj blog se rozhodně podívám :)
Druhně - ačkoliv mnohým se ten rozdíl stírá, carskou rodinu nezabili komunisté, ale bolševici. Navíc celá situace byla hrozně složitá - a na vině bylo mnohem víc lidí i faktorů - nepřímo i někteří ze Spojenců.

5 habsburg habsburg | Web | 12. července 2010 v 11:47 | Reagovat

[4]: vidíte a to sem zrovna nevěděl :-)ale tento blog mám velice rád a byl bych poctěn kdyby ste si můj blog dala do oblíbených a abych nezapomněl jak se dává na blog ta klikací ikonka?já bych si tu vaši dal rád na blog

6 Olga R. Olga R. | Web | 12. července 2010 v 14:33 | Reagovat

Už se mi chtělo plakat jak jsem to četla

7 Karol Karol | 12. července 2010 v 23:14 | Reagovat

proboha, 20 minut?! To je odporné. A jak klidně a věcně je to sepsané... To jsou jejich paměti?

8 Ally Ally | Web | 12. července 2010 v 23:55 | Reagovat

[7]:Ano, většina z vrahů zanechala buď memoáry nebo alespoň krátké výpovědi. A všichni se tím chlubili.

9 Soňa Soňa | 13. července 2010 v 7:46 | Reagovat

To se docela divím,že si tu hrůzu nevyfotili,v domě byl fotoaparát Alexandry,ale ještě že to neudělali.Děvačata musela hrozně pomalu a v hrozných bolestech umírat.

10 kenny52 kenny52 | Web | 13. července 2010 v 11:42 | Reagovat

To je fakt odpor. Nejlepší je, že se taková zvěrstva dějou pořád a vždycky se najde nějaká filozofie, která to ochotně zaštítí a omluví.

11 jerryX jerryX | 20. července 2010 v 11:46 | Reagovat

V první výpovědi Jurovskij lže. O popravě nerozhodl Uralský sovět, ale Lenin se Sverdlovem. Uralský sovět se snad v červenci před vraždou ani nesešel. Leninův příkaz k popravě sice neexistuje, doložena jsou ale jeho setkání s Běloborodovem, Gološčekinem a snad i s Jurovským. S Jurovským se setkal i po popravě. Tato verze o operativním rozhodnutí místního sovětu je pro bolševické pokrytectví typická, přitom Lenin se už v roce 1903 v kroužku známých jasně vyjádřil, že je třeba zabít VŠECHNY Romanovce. A navíc, čím by se daly vysvětlit vraždy Romanovců v Alapajevsku, vražda carova bratra v Permu a popravy dalších příbuzných v Petropavlovské pevnosti? Lenin dbal vždy na svůj falešný image hodného člověka, frontě se vyhýbal a příkazy k popravám a masakrům dával šifrovanými telegramy. V tomto případě dal příkaz zřejmě ústně. Druhým, poněkud záhadnějším viníkem je jasně Sverdlov, který ovšem zemřel už v roce 1919 a paměti nesepsal.
Carská rodina zemřela všemi opuštěna,neboť tragédie Nickyho a Alix začala už v roce 1895. Nepochybuji, že jako např.majitelé statku by byli váženi a všemi oblíbeni, bohužel takový antitalent k vládnutí se jen tak nevidí.Je otázkou, zda je možno je z toho vinit.
Nejen z výpovědí vrahů je mi nevolno, ale také ze zbabělého vytáčení anglického krále a jeho premiéra. Mikuláš byl slabým carem, ale byl to alespoń člověk odvážný a nebyl sobecký ani pokrytecký jako jeho anglický bratranec. To je základní problém monarchie, když korunu získá někdo, kdo jí není hoden...:-(

12 wox24 wox24 | 21. července 2010 v 19:30 | Reagovat

[11]: Cársku rodinu má na svedomí Sverdlov (teraz mám na mysli ľudi v Rusku), nie Lenin. Práve Vladimir Iľjič sa ju snažil zachrániť, dokonca poslal do Jekaterinburgu Berzina. Nie z lásky k nej, ale kvôli Nemcom, ktorý mali vtedy páky, ako sa ho zbaviť. Bohužiaľ, Sverdlov bol rýchlejší. Pri úteku červených z Jekaterinburgu našli bieli telegrafné pásky s príkazmi Jacoba Schiffa pre Jankeľa Sverdlova. Tieto pásky sa dostali do rúk Nikolaja Sokolova, svedectvo o nich podal jeho priateľ, ktorý ich videl. Ak mi chce niekto oponovať tým, že v knihe to nie je, chcem upozorniť, źe v knihe nie je viac vecí, ktoré Sokolov odhalil. Dokonca aj vydania - francúzske a nemecké - sa líšia. Kniha bola vydaná po Sokolovovej smrti, takže k nej mnoho povedať nemohol.
K rozdeleniu moci. Väčšiu moc ako komisári mali soviety, na ktorých čele bol Jakov Sverdlov. A práve on v skutočnosti držal moc v ruke, nie Lenin. Tomu sa dokonca nepodarilo pred ním ochrániť vlastnú rodinu, pre Sverdlova to nemalo nijaké následky.

13 jerryX jerryX | 22. července 2010 v 19:57 | Reagovat

Pokud někdo zemře předčasně -jako Sverdlov (1885-1919), stane se často nezaslouženě legendou. Ano, je zjištěno, že právě Sverdlov zorganizoval masakr v Jekatěrinburgu. Je pravděpodobné, že Lenin se obával reakce Německa, jehož vliv přeceńoval. Jenže právě vražda carova bratra Michaila (18.6.1918) měla být jakýmsi testem. Reakce nebyla veškerá žádná a asi i tímto Sverdlov Lenina přesvědčil. Lenin ale toužil po vyhlazení Romanovců stejně jako Sverdlov,jehož vliv kdovíproč přeceńujete a Leninův snižujete.

14 wox24 wox24 | 23. července 2010 v 9:37 | Reagovat

Sverdlov dal zabiť člena Leninovej rodiny, vykonávateľom bol Jurovskij. Lenin nielenže Sverdlova nemohol potrestať, ale mal problémy, aby zachránil zvyšok zo svojej rodiny. Tomu vy hovoríte väčśia moc ako Sverdlov?
Práve za Sverdlovom stál Jacovb Schiff. Sverdlovovov brat Veniamin bol bankárom na Wall Street s blízkymi kontaktami na bankárksu elitu, jeho starší brat Zinovij bol francúzskym generálom, poradcom generála Janina. Samozrejme, s bratom bol v kontakte. A vy my chcete tvrdiť, źe takýto človek bude poslúchať Lenina (odhliadnuc od toho, že hierarchia bola soviety-komisári a nie naopak)?
Skôr naopak vážený pane, vy preceňujete Lenina, respektíve jeho moc.
Samozrejme, že Lenin nemal rád Romanovcov (nie kvôli bratovi, s kitorým sa v láske príliš nemal, takže teórie o pomste sú bezpredmetné, Lenin bol tvrdý politik), ale, ako som spomínala, bál sa Nemcov a preto sa ich snažil chrániť.
O Michaila sa Nemci nezaujímali, o cára áno.

15 jerryX jerryX | 25. července 2010 v 13:06 | Reagovat

Z čeho vycházíte??? Pokud by byly takovéhle dokumenty dostupné, proč by je badatelé ignorovali? Kterého člena Leninovy rodiny? Co ti jeho bratři, jak to, že o nich historie příliš nemluví/rpboha, jen ne žádní další ilumináti/?
Nikdy jsem netvrdil, že Lenin měl moc na Stalinově úrovni, ovšem Sverdlov snad kromě vraždy v Jekatěrinburgu a prosazování revolučního teroru / v tom nebyl rozhodně jediný -také Lenin,Trockij, Zinověv.../ tak hlubokou stopu v historii nezanechal. Nebo snad ano???!!!!

16 wox24 wox24 | 25. července 2010 v 13:48 | Reagovat

1. V januári 1918 bol vo Verchoturí na Urale uväunený braranec Lenina, kadet V.A. Ardašev. Bol poslaný do Jekaterinburgu, kde ho osobne vypočúval J. Jurovskij. Po výsluchu bol poslaný do osady Verc-Isetského podniku, cestou bol zastrelený. Lenin o ničom nevedel, ani o zatknutí, ani o odstrelení.
V júni 1918 bol v Jekaterinburgu zatknutý Leninov synovec G. A. Ardašev, veliteľ eskadróny červenoarmejcov. Ako dôvod bola udaná zrada revolúcie. Okamžite bol zastrelený.
Len tri týždne po zastrelení Cárskej rodiny bol na príkaz Jurovského zatknutý jeho otec, bratranec Lenina, A.A. Ardašev s celou rodinou, včítane maloletých detí. Dôvod bol podobný ako pri predchádzajúcich prípadoch. Mali jediné šťastie, že niekto Lenina upozornil, ktorý poslal telegram tohto znenia: "Prosím preskúmať a oznámiť mi dôvody prehliadky a uväunenia Ardaševovcov, najmä detí v Permi. Predseda Sovnarkomu, Lenin". Jurovskij, na ktorého príkaz sa konali tieto zatknutia bol človek Sverdlova, ktorý konal výsostne na Sverdlovove príkazy.

2. Bol to priateľ Sokolova. Taktiež si môžete všimnúť, že v knihe M. Diterichsa sa vyskytuje mnoho vecí, ktoré zo záhadných dôvodov nie sú spomenuté v knihe N. Sokolova, pritom robili spolu. Okrem toho, tak Diterichs, ako aj Wilton tvrdili, źe viaceré odhalenia, ktoré nepísali oni, budú v knihe Sokolova. Ako to, źe sa to v knihe nenachádza? Henry Ford varoval Sokolova, nech sa nevracia do Európy (N.S. prišiel do USA ako svedok v procese proti Kuhn, Loeb and Company), pretože mu tam hrozí smť. Niečo podobné potvrdil svojmu priateľovi aj sám Sokolov. Okrem toho, kniha bola vydaná po Sokolovovej smrti grófom Orlovom, ktorého otec bol úhlavným nepriateľom cárovnej a cára.

Ja neviem, vy snáď veríte všetkému, čo nám tvrdia? Pritom história je plná lží, stačí si zobrať úsvit ľudských dejín a pokračuje to do dnes. Ruská história patrí medzi najviac sfalzifikované histórie, niečo podobné platí o Slovanoch ako celku.

17 jerryX jerryX | 25. července 2010 v 22:39 | Reagovat

Věřím věcem,co mají nějakou logiku.Nikoliv spikleneckým teoriím. Pokud by Sverdlov ovládal Lenina, došlo by po jeho smrti v roce 1919 /souhlasíte aspoń s tím že byla přirozená?/ k nějaké změně Leninovy politiky.Nic takového se ale nestalo. Navíc revoluce z listopadu 1917 byla dílem zejména Lenina a potom snad Trockého, ostatní hráli menší roli.Ale ta oficiální historie je tak nudná,že? Mě ale nudí spiklenecké teorie -bez života, bez konkrétních lidských slabostí a selhání...:-)

18 wox24 wox24 | 25. července 2010 v 22:56 | Reagovat

Verzií je viac, jedna je tá, že umrel na chorobu, druhá tá, źe ho ubili na smrť robotníci na mítingu. Netrúfnem si povedať, ktorá je pravdivá.
Nemusíte veriť, fakty ale nepustia. Či sa vám to páči, alebo nie. :D A revolúcia nebola dielom Trockého, Lenina, Sverdlova, ale tých, ktorí za nimi stáli. Znovu vám odporúčam si prečítať knihu od Antoyho Suttona, Wall Street a boľśevická revolúcia, je založená na archívoch USA. A už sa s vami o boľševickej revolúcii baviť neubudem, nebaví ma to.

19 jerry.x jerry.x | 26. července 2010 v 19:08 | Reagovat

Tak vzdělaná a inteligentní dáma a čtete Suttona...:-/ Škoda času... Sutton je případ pro psychiatra. U nás ty Ilumináty pořád vytahuje Karel Gott a je už všem k smíchu. Ilumináti zanikli někdy v 18.století, čas od času se nějací megalomani prohlásí za jejich pokračovatele a žijí pak v blažené představě, že ovlivńují svět. Samozřejmě , že z Wall Streetu uplatili nějaké bolševiky, nějaký vliv si za to i koupili , ale nic podstatného se tím nezměnilo...

20 wox24 wox24 | 26. července 2010 v 20:51 | Reagovat

A čítali ste ho, keď ho tak otsudzujete? Aha, zabudla som, inteligenti čítajú oficiálnu históriu a veria jej. :D, autori, ktorí ju popierajú, patria na psychiatriu.
Zato, že vám niečo nepripadá reálne, neznamená to, že to nemôže existovať.
O Karla Gotta by som si na vašom mieste ústa neobtierala. Možno ľuďom naivným, čo veria oficiálnej propagande je, to ho ale trápiť skutočne nemusí.

21 jerryX jerryX | 26. července 2010 v 22:04 | Reagovat

Tak podle Vaší logiky bych byl materialista, nebo´t nikdo v rodině věřící nebyl, nikdo mě k tomu nevedl a většina Čechů v Boha nevěří. Čím to, že já v Boha věřím, když se podle Vás tak řídím názorem většiny?
Docela se zajímám i o paranormální jevy, ale jak tušíte, jsem obrovský skeptik.
Mohu odpovědět otázkou-proč Vy těm Suttonům tak věříte?

22 maxiking202 maxiking202 | E-mail | Web | 27. července 2010 v 20:28 | Reagovat
23 wox24 wox24 | 27. července 2010 v 21:22 | Reagovat

Al by ste si ho prečítal, zistil by ste, že Antony Sutton citoval americké dokumenty. Je to človek, ktorý sa takýmito vecami zaoberá, nie nejaký fantasta.

Túto teóriu podporujú výroky významných politikov, finančníkov atď. Vopred upozorňujem, že nie som tip, ćo uverí všetkému.

K vražde. Zaujíma ma jedna vec. Ako to, že diamanty pri streľbe a následnom dorážaní vydržali, odhladnuc od toho, že tak kvalitne veľkokňažné chránili. Však je to z fyzikálneho hľadiska nemožné. Nielenže boli prišité obyčajnou nitkou, takže minimálne pri streľbe by sa museli nejaké uvoľniť, pri dobíjaní bodákmi detto. Taktiež, napriek tomu, źe urcite boli kvalitne prišité, urćite nedržali na jednom mieste, tým pádom sa museli hýbať pri tlaku na nich.
Ďalej, váha. Také mnoźstvo diamantov, ktoré mali mať veľkokňažné ukryté, vážilo nie málo kíl, veľkokňažné ich nosiť denne nemohli. Bodaj by ich nosili, keď boli určené len na prevoz.
Je zaujímavé, že v súpise majetku, ktorý bol poslaný do Moskvy boli jediné šperky tie, ktoré boli zhabané rodine Jurovským v Jekaterinburgu.
K neznalosti o drahocennostiach v odeve veľkokňažien citát z rozhovoru Pjotra Vojkova s Besedovským: "Keď veľkokňaźne prišli spolu s Alexejom z Toboľska do Jekaterinburgu, nám už bolo predané, že majú na sebe množstvo drahocenností. Jednako sme ich pri ich príchode nedali prehliadnuť. Príčina bol ustavičný strach Jurovského: nemal v ochrane ženy a nechcel, aby sa muži príliš blízko priblížili k dcérma cára. Hovoril, źe sa to skončí znásilňovaním a po znásiľňovaní nebude môcť byť reč o nijakej disciplíne. Vravel: "V jeden deň získame všetky drahocennosti zašité v ich nočných košeliach a korzetoch"." Samozrejme, bolo to po vražde, takže tvrdiť mohli hocičo, ale aj tak je to zaujímavé, keďže teória o zašitých drahocennostiach bola a je silne propagovaná oboma stranami.

24 jerryX jerryX | 27. července 2010 v 21:41 | Reagovat

Perfektní! Tohle mě ještě nenapadlo.Skutečně diamanty odrazí kulky? Máte opravdu vynikající myšlení .Právě proto mě překvapuje , že věříte spikleneckým teoriiím.

25 wox24 wox24 | 28. července 2010 v 0:12 | Reagovat

No, nenapadlo to mňa, ale Pjotra Muľtatuliho a Dr. Jurija Georgijeva. Ja som nad tým nepremýšľala. Nejdem sa chváliť cudzím perím. ;) Teraz si ale všetko rozoberám, čo vlastne bolo možné a čo nie a akosi mi to nevychádza.
Napríklad nevedenie nájsť, kto vlastne chýbal. Anastázia či Mária. Anastázia mala krivé prsty, takže sa stačilo pozrieť na prsty na nohách. Okrem toho bola najmenšia a mala krátke nohy, kým Mária druhá najvyššia. Stačilo porovnať výšku kostí nôh. Alebo, podľa patologickej správy kostra údajného cára patrila človeku, ktorý bol tučný. Cár ale tučný nebol. Pri nájdenom hrobe sa našli guľky zbraní, ktoré sa do výzbroje dostali až v 30. rokoch. Pjotru Muľtatulimu sa nepozdáva verzia o streľbe, keďže to je nemožné pri takom malom priestore vystreliť také množstvo guliek zo zbrane ako je nagan. To komentovať nemôžem, nie som odborník. A toho je viac.

To záleží čo mali na sebe. Diamant je síce najtvrdší kov, ale zároveň je vďaka tomu veľmi krehký. Okrem toho, boli tam aj šperky z iných drahých kameňov.

Jerry, je rozdiel spiklenecká teória a spiklenecká teória.

26 jerryX jerryX | 28. července 2010 v 21:33 | Reagovat

Nicméně, nikdy jsem nevěřil, že by kdokoliv přežil, i když ve výpovědích vrahů jsou různé nepřesnosti.
Paradoxně -Romanovci v roce 1918 neznamenali už vůbec nic, bohužel to bolševici nevěděli.
Nikolaj II. nebyl Karlem I. ani Ludvíkem XVI., symboly monarchie s mnoha příznivci.Byl to jen nešťastný, všemi opuštěný muž, bez jakéhokoliv politického významu.

27 wox24 wox24 | 29. července 2010 v 12:42 | Reagovat

Ani ja neverím, źe prežili. Boli bešitálne zavraždení, ale nie tak, ako nám oficiálna história tvrdí.

28 habsburg habsburg | Web | 30. července 2010 v 7:49 | Reagovat

a co Rasputin?neměl v tom prsty?někde sem četl že předpověděl že Mikulášovu rodinu zabijou...tedy myslím

29 jerryX jerryX | 2. srpna 2010 v 9:57 | Reagovat

Toto slavné Rasputinovo proroctví se prý ale ve skutečnosti objevilo až po zavraždění carské rodiny a autorem je prý Rasputinův tajemník, který si tak chtěl přivydělat na svých pamětech. 100 % ověřeno to ale nemám...

Car byl fatalista, nevěřil ve svůj šťastný osud , ale je pravdou, že ani po Rasputinově vraždě se nechoval ani vůbec opatrněji a ani carevna ne. Naopak -ministr Protopopov vyvolával Rasputinova ducha a ,,jeho rady ´´  přinášel carevně, o čemž píše třeba Herreschová. Car a carevna se cítili ještě v únoru 1917 v Rusku bezpečně, o čemž svědčí i carův odjezd do Mogileva. Z tohoto důvodu se mi nezdá, že by takovéhle proroctví bylo známo, spíše carevna věřila, že je Rasputin ochrańuje i po své smrti.

30 wox24 wox24 | 4. srpna 2010 v 13:20 | Reagovat

Prečo odišiel do Mogileva nevie nik. Respektíve ako sa to Alexejevovi podarilo. Na druhej strane sa cár dôrazne spýtal protopopova, či je situácia v Piteri pod kontrolou. odpoveďou mu bolo, źe áno. To isté tvrdil Protopopov Vojejkovovi. A neskôr sa Vojejkov dozvedel, ako Protopopov údajne zaklínal cára aby nikam nešiel. Pritom samotný cár Vojejkovovi tvrdil opak. Takže z toho vyplýva, źe Protopopov klamal. Ak byn iet tohto hlupáka, niet revolúcie. Ja chápem, že cár potreboval verných ľudí, keďže mal info o pripravovanom prevrate už v r. 1916, ale na Protopopova si mal dať pozor.
Rasputin nemal taký vplyv, reči o tom, ako pod jeho vplyvom dosadzovali úradníkov, áno aj ministrov, sú lži a výmysly. Platí to aj v prípade Protopopova. To je zároveň odpoveď na vašu otázku.

31 Luisa Luisa | Web | 5. srpna 2010 v 16:25 | Reagovat

Udělalo se mi špatně ještě teď se mi obrací žaludek. To je opravdu nemohli rovnou zastřelit...nestřileli už cara pána Rusi, ale lidi...jenže to předrahým bolševikům asi nedošlo...

32 jerryX jerryX | 9. srpna 2010 v 12:39 | Reagovat

Ach, drahá wox. Stürmer,Chvostov,Protopopov, Běleckij - to jsou ty výmysly.Je zajímavé, že se jich drží všichni seriózní autoři. Jsem přesvědčen , že Stürmera car vůbec neznal a o těch 3 ostatních  nevěděl, co se o nich povídalo. Jmenoval je, protože mu je carevna doporučila v dopisech. A jsem rovněž přesvědčen, že o Stürmerovi se carevna poprvé doslechla až od Rasputina. Vskutku ideální premiér pro stát ve válce...

Luisa to vystihla krásně - byla tu jen jedna ubohá rodina bez jakéhokoliv vlivu, ale vysvětlujte to fanatickým revolucionářům jako byl Lenin, Sverdlov a ostatní.Už Robespierre posílal pod gilotinu děti a vážně věřil tomu, že dvanáctiletá holčička může být nepřítelem revoluce...

33 wox24 wox24 | 9. srpna 2010 v 20:12 | Reagovat

Seriózni autori sú neomylní?

34 jerry X jerry X | 10. srpna 2010 v 9:06 | Reagovat

Vůbec ne, oni často pochybují. 100 % jistota naopak vyzařuje z děl všech těch zastánců spikleneckých teorií.

Připojil bych se k Ally - přečtěte si Rasputina od Radzinského, zkuste na chvíli zapochybovat o všech těch spikleneckých teoriích, plných lidí -robotů, kteří perfektně plní rozkazy mocných, nic nevykecají, neselhávají, nezamilují se,atd.atd...

35 wox24 wox24 | 11. srpna 2010 v 17:41 | Reagovat

Radzinskij? :D Toho snáď ani vážne nemôžete myslieť. :D:D:D Podobný prípad ako Viktor Suvorov (vlastným menom Bohdan Rezuna).
A vy sa skúste niekedy zamyslieť nad tými "spikleneckými" teóriami, najmä keď sú potvrdené dokumentami (raz som tu už jeden citovala). To ale radšej nie, ona je tá oficiálna história tak pekne nalinkovaná. :-)

36 jerry X jerry X | 12. srpna 2010 v 8:28 | Reagovat

I toho Suvorova jsem četl- je si příliš jistý, nicméně jsou to zajímavé knihy a nedá se říci, že by neměl zajímavý život a zajímavé schopnosti.
Problém spikleneckých teorií- jejich autoři hned na začátku dospějí k nějaké teorii a pak vrší důkazy jen pro ni. Už nepochybují...

37 wox24 wox24 | 14. srpna 2010 v 16:39 | Reagovat

Rezuna (je mi nepríjemné písať meno Suvorov takému človeku) bol v prvom rade klamár. Tvrdil, že bol členom SPECNAZ. Nebol.
Autori pre vás spiklenenckých teórií museli najptv zozbierať nejaké doklady, až potom mohli k niečomu dospieť.

38 jerryX jerryX | 14. srpna 2010 v 21:02 | Reagovat

1.Člen GRU, to je snad fakt. Např.Ledoborec neberu jako 100% fakt, ale byl zajímavý.
2.Spiklenecké teorie nepatří do seriózní historie, neboť nepočítají s konkrétním, chybujícím člověkem...

39 wox24 wox24 | 15. srpna 2010 v 11:55 | Reagovat

1. Tvrdil, že bol ćlenom SPECNAZ.
2. Túto do neba volajúcu hlúposť ani komentovať nebudem. :D

40 jerryX jerryX | 16. srpna 2010 v 11:34 | Reagovat

Alexandra uvažovala v mnohém podobně jako Vy, ale uvědomte si, kam to její myšlení vedlo.
Náš spor nemá smysl, neboť je to spor myšlení - já neberu Suttona, Vy Radzinského...

41 wox24 wox24 | 16. srpna 2010 v 21:57 | Reagovat

No, až na takú maličkosť, že Radzinskij vo svojich "historických" dielach nezaprie dramatika. Mohol by študovať dokumenty, potom by sa nestrápnil (čítala som jeho dve diela, z toho jedno v origináli, takže viem o čom píšem, tu to ale radšej rozoberať nebudem).
Sutton mal svoje diela písané na základe dokumentov, to by ste zistil, akonáhle by ste si ich vôbec prečítal. Je ale jednoduchšie kritizovať bez toho, aby sa vôbec vedelo o čom autor píše... . :D:D:D

42 jerryX jerryX | 17. srpna 2010 v 12:12 | Reagovat

No, ono je pravda, že ty spiklenecké knihy jsou obvykle k nečtení, to už je způsobeno osobností autorů...:-)
Ale i Alexandra Fjodorovna uvažovala stejně, prostý lid ji i Nickyho miluje, za vším je jen spiknutí prohnilé petrohradské společnosti.
Fakt, máte to marné , se mnou nic nepořídíte-jsou jistě záhady : např. jak vlastně Rasputin léčil ? Ale na únorové revoluci V Rusku nic záhadného není. To už spíš na té říjnové.../ a i ta se dá celkem vysvětlit, rozhodně líp než Rasputin/

43 wox24 wox24 | 17. srpna 2010 v 18:50 | Reagovat

Vaša naivita je obdivuhodná... :D

44 wox24 wox24 | 17. srpna 2010 v 19:18 | Reagovat

Inak, ani nevedieť o čom autor píše a už okomentovať to ako nečitateľné potrebuje odvahu.... :D
No, ale som rada že ste mi objasnili zásadnú vec, tzv. spiklenecké teórie sú nečitateľné kým teórie odsúhlasené sú napísané jasným a zretelným jazykom.
Ak by ste Suttona čítali (to by ste ale museli vedieť rusky, prípadne anglicky), tak by ste zistili, že sa prísne drží faktov. A ak by ste čítali aj mnohé iné, zistili by ste, že vaše reči o nečitateľnosti sú neobhájiteľné. :D

45 jerryX jerryX | 18. srpna 2010 v 9:45 | Reagovat

Naivita.Co když si totéž myslím o Vás? Suttonové a jim podobní mají pocit vlastní geniality, od začátku přesvědčují ostatní, že jen oni pochopili , všichni se mýlí a oni se jen drží faktů, kteří jsou nám všem ostatním utajeny... A když nejsou utajeny, tak je nejsme schopni pochopit.Nuda...
Nicméně je to jen ztráta času tohle číst a je to neškodné. To ten rádoby medicínský blog, na který jste mi poslala odkaz, nebezpečný je...

46 wox24 wox24 | 18. srpna 2010 v 10:13 | Reagovat

Áno a práve vďaka tomu "nebezpečnému" blogu sa môjmu dítku zlepšil zdravotný stav počas chemoterapie tak, že všetci lekári boli šokovaní. A nebola sama. Okrem toho, a to ste si asi neprećítal, na tom blogu sú citované medicínske a iné štúdie, to by ste si ale predtým ako niečo komentujete, musel dotyčnú vec prečítať.
Taktiež vám pred komentovaním tzv. spikleneckých teórií odporúčam si ich najprv prečítať. Píšete tu, čo si o sebe autori myslia, ale ako to môźete VY vedieť, keď ste ich diela nečítali?
Históriu si predstavujete ako Hurvínek válku. Je to pravda, s vami iba zabíjam čas.

47 wox24 wox24 | 18. srpna 2010 v 10:14 | Reagovat

Nie pre opačný názor ale preto, že neviete čo kritizujete, keďže ste to nečítal.

48 Ally Ally | 18. srpna 2010 v 11:05 | Reagovat

Děkuji wox24 a Jerrymu za diskuzi, ale z posledních dvou příspěvků mám pocit, že se to trochu zvrhává :) Tak se nechte, my vás máme rádi oba :)

49 wox24 wox24 | 18. srpna 2010 v 16:36 | Reagovat

;-)

50 KarelX KarelX | 24. října 2011 v 22:38 | Reagovat

Naprostou pravdu má jerryX, kdo ví, jakou Lenin prokázal zlomyslnou vůli každého protivníka ovládnout a zničit, se povídačky o svévolném jednání Sverdlova či Jurovského musí jevit jako dětské žvatlání. Řídit se svou vůlí si dovolil až Leninův pochop Stalin, když už měl Lenin zasažený mozek syfilidou. Ale protože Stalin, tak jako ostatní, uměl jen vykonávat Leninovy příkazy a sám nic nedokázal vymyslet (gulagy a termín "koncentrační tábor" vymyslel Lenin r.1919), tak pak do smrti studoval Leninovy písemnosti. Existuje Leninův telegram soudruhům v Pemze, ve kterém kromě krvavých exekucí požaduje víc bezohledných lidí (1918). Tak, tak, poprava carské rodiny nemohla být bez přímého Leninova pokynu a také to odpovídá jeho jednání.

51 fox fox | 26. října 2011 v 21:13 | Reagovat

Jeden Leninův výrok: "Revoluce bez popravčích čet nemá význam.", nestudoval přece francouzskou revoluci jen tak pro nic za nic.

52 Iveta Iveta | 24. listopadu 2011 v 18:04 | Reagovat

Tak tohle je hrůza......

53 Sandeep Sandeep | E-mail | Web | 6. prosince 2011 v 22:39 | Reagovat

Tady je to velmi zajímavé

54 louis vuitton uk louis vuitton uk | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:44 | Reagovat

outavě napsané články,kupa informací o Romanovcích co jsem nikde jinde česky nenašla.prostě jedním slovem: výborné!

55 coach outlet online coach outlet online | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:45 | Reagovat

utavě napsané články,kupa informací o Romanovcích co jsem nikde jinde česky nenašla.prostě jedním slovem: výborné!

56 [coach outlet] [coach outlet] | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:45 | Reagovat

blog je krasny potrebovala som o Otma nieco vediet do skoly a hned som to nasla na tvojom blogu

57 coach factory outlet coach factory outlet | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:45 | Reagovat

a som si prave zacala pripravovat svoj a chcem sa opytat ci by si mi prosim nemohla pomoct s designom?

58 Alokin Alokin | E-mail | Web | 9. dubna 2014 v 16:45 | Reagovat

A pak, že jsou lidé nejvyvinutější/nejchytřejší a takové dlaší "bláboly"!

59 Alokin Alokin | E-mail | Web | 9. dubna 2014 v 16:45 | Reagovat

A pak, že jsou lidé nejvyvinutější/nejchytřejší a takové dlaší "bláboly"!

60 Jurij petrovič Fojtík/ george Jurij petrovič Fojtík/ george | E-mail | 5. července 2015 v 20:03 | Reagovat

Chudera lituji té holhky[6]:

61 lara lara | 1. listopadu 2016 v 0:58 | Reagovat

Pan Radziňskij píše na základě ověřených dokumentů, pan Sutton také..nezbývá, než se tázat, nakolik ty pravé dokumenty jsou pravdivé. Pravost není synonymum pravdivosti.A u výslechu jsou lidé ochotni říct a podepsat všelicos,aby si pomohli.Potom po bitvě, to se to generáluje! Také je ověřenou pravdou,že jedna situace,viděna deseti lidmi,následně v jejich podání vypadá desetkrát jinak.
Bylo by zajímavé sledovat na dané téma debatu obou zmíněných pánů spisovatelů.
Romanovci museli být zlikvidováni. Lenin & comp.byli všelicos, ale nebyli hloupí. Dobře věděli, že lid a dav jsou dvě rozdílné věci. Kdyby carskou rodinu nechali žít,třeba i jediného člena,hrozilo nebezpečí, že by se mohl stát živou ikonou. A za tou by lid šel nebo časem mohl jít. Dav se vyřádí a stane se z něj zase lid.Ruský, nábožně pravoslavný, plný svatých a jurodivých; jaká doktrína, vyjma krvavého teroru, by  byla schopna tohleto trumfnout?
A Rasputin? Máma,které řeknou nejlepší lékaři doby, že si neví rady,ať se připraví na nejhorší,sáhne po čemkoliv, co jí může dát aspoň trochu hmatatelné naděje. A to Rasputin dokázal.Neléčil carskou rodinu, měli své doktory, ve své době jistě ty nejlepší. Ale na chlapcovu chorobu stačil jen on. A nikdo si neuměl vysvětlit, proč. Kromě víry v zázrak. Je tak divné, že mu věřila? Jsem taky máma, ve stejné situaci bych byla ochotná mu odkývat i že saze jsou bílé!! A co dělá ve svém volném čase by mi bylo srdečně jedno!
A jejich vrazi? Všichni ti,kteří se tehdy těšili, ať hlasitě nebo potichu, že jejich vražda jim pomůže k lepšímu bydlu,penězům, korytům..čert vem svědomí.A takoví nebyli jen v Rusku.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
TOPlist