Alexej Michajlovič Romanov (1629-1676)

25. března 2010 v 12:23 | Ally |  Předkové
9. května 1629 se v Moskvě, tehdy stále ještě hlavním městě ruské říše, narodil nejstarší syn Michaila, prvního cara zrodu Romanovců. Jeho matkou byla Eudoxie z rodu Strešněvových. Pokřtil jej vlastní dědeček, patriarcha Filaret, a při té příležitosti bylo dítěti dáno jméno Alexej. A do věku pěti let byla jeho výchova svěřena chůvám, když dosáhl šestého roku věku, byly za jeho vychovatele určeni dva přední bojaři - příbuzný jeho matky Boris Strešněv a Boris Morozov, k dispozici měl malý Alexej také doprovod skládající se z dvaceti pážat, všechna pocházela z předních ruských rodin. Boris Morozov byl člověk ovlivněný západními ideály a díky jeho vlivu si Alexej, buclatý, veselý chlapec sčervenými tvářemi, nízkým čelem a zářivýma očima, vypěstoval zájem o evropskou kulturu. Již v sedmi letech se Alexej naučil psát a založil si vlastní malou knihovnu, která zahrnovala ruskou i zahraniční literaturu, bylo možné v ní najít knihy gramatické, kosmografické i různé druhy slovníků. Jeho vzdělávací plán zahrnoval také studium hudby, zahraničních map a umění.

Nebylo mu ovšem dopřáno nijak dlouhé dětství. V šestnácti letech přišel o otce a sám nastoupil na trůn 12. července 1645. Korunovace se uskutečnila 28. září toho samého roku. Kvůli carově nízkému věku bylo zapotřebí ustanovit jeho poručníky, a tento úkol připadl jeho vychovateli, již zmiňovanému Morozovovi. Tento muž se projevil jako schopný a rozumný poručník, dostatečně rozumný na to, aby viděl zájmy země, a jak zdaleka ruská říše zaostává za západním světem. S jeho chytrostí se však nepojily ty nejlepší lidské vlastnosti. Dle pamětníků byl nadmíru lstivý, sobecký a ctižádostivý, v zemi dosti neoblíbený, někteří jej dokonce neváhali obviňovat zčarodějnictví. Státnické schopnosti mu však upřít nelze. Zajistil dohody s Polskem a obratnou diplomacií se vyhnul veškerým konfliktům s Ottomanskou říší. Ve vnitřní politice byla díky němu snížena práva zahraničních kupců a bylo zrušeno mnoho úřednických míst a dvorských úřadů, které postrádaly valný smysl. V květnu 1648 však proti němu povstalo obyvatelstvo Moskvy a aby car zajistil klid, odeslal Morozova do střeženého exilu do Kyrilov-Bělozerského kláštera. Tam svému učiteli, kterému věnoval své přátelství, psal často dopisy a nakazoval strážím, aby se k jeho mentorovi chovali s největší úctou.


Ještě v době, kdy Morozov směl pobývat u carského dvora, přišel čas, aby si Alexej našel vhodnou nevěstu. Koncem roku 1647 car nařídil, aby do Moskvy bylo přivezeno dvě stě nejkrásnějších dívek z předních ruských rodin. Z tohoto výběru se Alexejovi nejvíce zalíbila Eufemie, dcera Fjodora Vselovožského, pána Kasimovského kraje. Jakmile vešla carova volba ve známost, začaly uražené a žárlivé rodiny ostatních dívek kout proti Eufemii pikle. Sám Boris Morozov, který měl pro svého svěřence vyhlédnutou jinou kandidátku, o ní začal rozšiřovat pomluvy, že trpí pohlavní nemocí a nemůže mít děti. Dívka a její otec byli následně vypovězeni na Sibiř za to, že tak důležitou věc před panovníkem tajili...


Alexej byl tak znovu bez nevěsty, a zchytralý Morozov neváhal a navrhl mu svoji vlastní švagrovou, Marii Iljičnu Miloslavskou. Alexej byl Marií okouzlen a bez rozpaků se s ní v lednu 1848 oženil. Tak se Boris stal jeho příbuzným a to mu také zachránilo o několik měsíců později život, když povstalecký dav vtrhl do kremelského paláce. Bohužel Marie zemřela po dvaceti jedna letech manželství. Alexej upřímně truchlil. Ačkoliv mu dala mnoho děti, stále zůstávalo v otázce následnictví. V roce 1669 měl sice čtyři syny, ovšem během pouhého půl roku dva z nich zemřeli. Car si nemohl dovolit riskovat a tak již o rok později se oženil s devatenáctiletou Natálii Kyrilovnu Naryškinovou. K údivu všech měla tato krásná dívka na cara tak dobrý vliv, že začal vypadat mladší.

Alexej sám byl v pozdějších letech znám jako "Laskavý" nebo také "Tichý". Měl dobrosrdečnou povahu, a ačkoliv se dovedl rozčílit a být přísný, byl údajně vždy spravedlivý a snažil se udobřit  s každým, kdo jej popudil. To jistě vycházelo i z jeho hluboké zbožnosti, někdy trávil celé dny na modlitbách. A ačkoliv další jeho přezdívkou bylo "Alexej Poddajný", nebyl žádný zbabělec a nejednou vyjížděl se svým vojskem. Alexej byl téměř ideálním panovníkem. Byl věřící, ale ne fanatický, vážil si tradic, toužil, aby všichni kolem něj byli šťastní, vážil si všeho kolem sebe. Jeho nejmilejší činností bylo rozšiřování knihovny, psal básně i prózu, sbíral umělecké předměty. Vybudoval nádherný palác (bohužel se nezachoval) v Kolomenském poblíž Moskvy, na jiném pozemku u hlavního města nechal vybudovat rozsáhlý park plný jezírek a skleníků, založil také první ruskou zoologickou zahradu. Otevřel první divadlo vRusku, kde se hrály hlavně náboženské hry, komedie a tančil se balet. Alexej měl také rád hru v šachy a sokolnictví. Netrávil ovšem veškerý čas svou zábavou. Právě on je autorem ruského rčení "Čas na práci, hodina na hru."

Když byl v Angliii popraven král Karel I. vroce 1649, Alexej byl nesmírně rozhořčen a rozhodl se zcela přerušit jakékoliv diplomatické styky s Anglií, které nyní vládl Oliver Cromwell. V Moskvě se otevřely brány royalistickým uprchlíkům, a naopak přístavy byly uzavřeny všem anglickým obchodním lodím. Alexej také zaslal finanční prostředky "neutěšitelné vdově toho slavného mučedníka, krále Karla I." Alexej sám nebyl velký státník, ale uspěl v dosazování schopných mužů do úřadů. S jejich pomocí prosazoval zákony ovlivňující nejen chod země, ale i každodenní život. Jeho nejznámějším pokusem v tomto směru je všeobecný zákaz klení. Byly vytvořeny speciální oddíly ze stráží, které pak hlídkovaly na trzích a dalších místech, kde se shromažďoval velký počet lidí. Pokud někoho uslyšeli klít, měli jej zbít a přitom nadávat ještě hůře.

Car Alexej Tichý, největší oblíbenec svého potomka Nikolaje II., zemřel 29. ledna 1676 a byl pohřben v katedrále archanděla Michaela v Moskvě. V době jeho smrti pokrývala ruská říše více osm miliónů kilometrů čtverečních.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 wox24 wox24 | 26. března 2010 v 8:56 | Reagovat

Som zvedavá, koľko z jeho životopisu je pravda, a koľko je priklášené (nie tebou Ally).

Ukážka "primitívnosti" Ruska. Dcéra Jaroslava Múdreho (1019-1054), kňažná Anna, sa stala francúzskou kráľovnou. Pri príchode do Paríža sa domnievala, že prišla do dediny. Priviezla so sebou časť svojej knižnice, ktorej časť sa neskôr vrátila spôť do Ruska. Prvým vlastníkom bol knieža Sulakadzajev (prekladateľ Velesovej knihy). Po jeho smrti jeho vdova predala väčšinu kníh Romanovcom. Odvtedy nebolo po knihách ani chýru ani slychu. Menšia časť sa dostala do rúk dvoch zberateľov, medzi nimi našťastie aj Velesova kniha.

Skrátene, rada by som vedela, aká bola ruská história v skutočnosti a nie ruská história podľa Romanovcov a zahraničných historikov. Ich prispôsobovanie histórie vidno napríklad pri dobe Ivana IV.

2 Ally Ally | 26. března 2010 v 11:37 | Reagovat

Pokud nevěříš historikům, pak pro tebe zřejmě zůstanou tyto dějiny jen snůškou fantazie.... S tím už se nic dělat nedá :)

Co se týče Anny, žila v naprosto jiné době. Romanovci nastoupili po době Smuty, takže jen sotva lze jejich současnost porovnávat se současnotí Anny, která se narodila do jedné z "nejlepších" dob, kterými Rusko kdy prošlo.

3 wox24 wox24 | 26. března 2010 v 14:00 | Reagovat

Mám na mysli najmä historikov za čias Romanovcov. Bohužiaľ, terajší historici sa spoliehajú na svedectvá Ivanových (keď už sme spomínali Ivana) nepriateľov. Nadôvažok, veľké mnoźstvá dokumentov o ruskej (predromanovskej) histórii boli Romanovcami spálené, čo je fakt. Vojny, také časté v Rusku tomu tiež nenapomohli.

Velesova kniha, ktorú som spomínala vyššie, je považovaná za falzifikát jedine preto, lebo nehovorí o ruskej histórii tak, ako hovoria historici. To o niečom svedčí.

Skutočná história Slovanov je potláčaná.

4 jerryX jerryX | 26. března 2010 v 22:32 | Reagovat

Tady je otázka do pranice-proč bylo Rusko zaostalé?Kdy to začalo? Proč bylo zrušeno nevolnictví až 1861, když v Rakousku už 1781? Vždyť Rusku většinou nevládli nevzdělanci...

5 wo24 wo24 | 27. března 2010 v 9:18 | Reagovat

Zaostalé? Na akom základe to tvrdíš?

6 Ally Ally | 27. března 2010 v 12:39 | Reagovat

[5]:Nevím jak Jerry, ale já bych to založila na vědomí, že byla země po době Smuty rozkradená a zdevastovaná, a také na tom, že teprve s reformami Petra I. se Rusko dostalo na mezinárodně uznávanou úroveň.

7 jerryX jerryX | 27. března 2010 v 13:52 | Reagovat

Víš,co wox? Odstěhuj se tam, nejlépe na sibiřský venkov.

Petr I. byl jistě velký reformátor,ale po něm to moc nepokračovalo. Například negramotnost venkova byla ještě na počátku 20.stol. hrozivá.

8 wo24 wo24 | 27. března 2010 v 19:15 | Reagovat

Predpokladám, že gramotnosť obyvateľstva dedín v Západnej Európe bola na vysokej úrovni.

Uvedom si Jerry rozsiahlosť Ruska, jeho prírodné podmienky. Potom si ich porovnaj s podmienkami v Západnej Európe a rozsiahlosťou v nej ležiacich štátov.

Podľa mňa (a nie som sama) sa to s tou zaostalosťou Ruska príliš preháňa.

Jerry, ak niekto upozorní na skrelené dejiny Ruska, má sa odsťahovať na Sibír?

9 Ally Ally | Web | 29. března 2010 v 12:13 | Reagovat

Jem si naprosto jistá, že Jerry tím odstěhování na Sibiř mínil, že teprve tam by bylo poznat, co je to zaostalé Rusko, rozhodně to neměl být žádný slovní útok.

10 louis vuitton uk louis vuitton uk | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:25 | Reagovat

outavě napsané články,kupa informací o Romanovcích co jsem nikde jinde česky nenašla.prostě jedním slovem: výborné!

11 coach outlet online coach outlet online | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:25 | Reagovat

utavě napsané články,kupa informací o Romanovcích co jsem nikde jinde česky nenašla.prostě jedním slovem: výborné!

12 [coach outlet] [coach outlet] | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:26 | Reagovat

blog je krasny potrebovala som o Otma nieco vediet do skoly a hned som to nasla na tvojom blogu

13 coach factory outlet coach factory outlet | E-mail | Web | 7. dubna 2012 v 8:26 | Reagovat

a som si prave zacala pripravovat svoj a chcem sa opytat ci by si mi prosim nemohla pomoct s designom?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
TOPlist